We are delighted to present ‘Let the Light Shine – an exhibition of oil paintings by Gek Lim. Gek is a Singaporean artist who has been a resident in South Wales since 2015. She took up painting as a hobby after retiring from a full-time job, and has exhibited her paintings in places she has lived in – Ulaanbaatar, Penang, and Singapore.

“Light and clarity are needed amidst the daily gloomy news and widespread of falsehoods in the social media. Inner light or intuition helps to guide us in life which after all is a dance. Hopefully, ‘Let the Light Shine’ will encourage viewers to go with the flow, enjoy the beauty of sunsets, and keep away from negative elements.

Since I started to paint in oils in 2004, my interest has been to create artworks that could speak to the audience and arouse thoughts and feelings in them. To me, painting is a means of discovering or uncovering what lies beyond and below the surface of things around us. Apart from creating abstracts, I enjoy painting skyscapes and seascapes, perhaps inspired by my favourite painter J.M.W. Turner, ‘The Painter of Light’. To achieve translucency in my paintings, I usually avoid thick paints, scumbling or impasto.”

-Gek Lim

The ‘Let the Light Shine’ exhibition will run until 4th September.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

‘Let the Light Shine’ – Arddangosfa gan Gek Lim

Mae’n bleser gennym gyflwyno ‘Let the Light Shine’ – arddangosfa o baentiadau olew gan Gek Lim.

Mae Gek yn artist o Singapore sydd wedi bod yn byw yn Ne Cymru ers 2015. Dechreuodd beintio fel hobi ar ôl ymddeol o swydd amser llawn, ac mae hi wedi arddangos ei phaentiadau yn y llefydd y mae hi wedi byw ynddynt – Ulaanbaatar, Penang, a Singapore.

“Mae angen goleuni ac eglurder yng nghanol y newyddion tywyll dyddiol ac anwireddau sy’n cael eu lledaenu’n eang yn y cyfryngau cymdeithasol. Mae golau mewnol neu reddf yn helpu i’n harwain mewn bywyd sydd, wedi’r cyfan, yn ddawns. Gobeithio y bydd “Let the Light Shine” yn annog gwylwyr i ymlacio, mwynhau harddwch y machlud, a chadw draw oddi wrth elfennau negyddol.

Ers i mi ddechrau gweithio gyda phaent olew yn 2004, rydw i wedi ymddiddori mewn creu darnau o waith celf a allai siarad â’r gynulleidfa ac ysgogi meddyliau a theimladau. I mi, mae peintio yn fodd o ddarganfod neu ddadorchuddio’r hyn sydd y tu hwnt ac o dan wyneb y pethau o’n cwmpas. Ar wahân i greu celfyddyd haniaethol, rwy’n mwynhau peintio nenluniau a morluniau, wedi eu hysbrydoli o bosibl gan fy hoff arlunydd J.M.W Turner, ‘The Painter of Light’. Er mwyn cyflawni tryleuder yn fy mhaentiadau, rwyf fel arfer yn osgoi paent trwchus, sgymblo neu impasto.”

-Gek Lim

Bydd arddangosfa ‘Let the Light Shine’ i’w gweld tan 4 Medi.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply