Do you work at Cardiff and Vale UHB and create artwork in your spare time? We would love to hear your ideas for a commission with the Employee Health and Wellbeing Service. Please get in touch!

Yn Galw ar Staff BIP Caerdydd a’r Fro

Ydych chi’n gweithio yn BIP Caerdydd a’r Fro ac yn creu gwaith celf yn eich amser hamdden? Byddem wrth ein bodd yn clywed eich syniadau am gomisiwn gyda’r Gwasanaeth Iechyd a Lles Cyflogeion. Cysylltwch â ni!

Leave a Reply