Get Drawing Whitchurch is a visual arts group based in Whitchurch Library, Cardiff, which was established in 2019 by Creative Lives.

Throughout its history, the group has experimented with various drawing, painting and printing techniques; has studied different styles and artistic movements; and has undertaken field trips.

The group has been meeting every week since its inception, moving online during the pandemic. The members balance creative production time with the all-important learning and sharing sessions that follow.

This exhibition represents a selection of recent work from the members, reflecting their wide range of interests, and is a testament to the importance of participation in community-based creative activity.

The exhibition will run until 4th March 2024.

For more information about the Hearth Gallery, the associated exhibition spaces and the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook, Twitter and Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Get Drawing Whitchurch: Taith Greadigol

Mae Get Drawing Whitchurch yn grŵp celfyddydau gweledol sydd wedi’i leoli yn Llyfrgell yr Eglwys Newydd, Caerdydd, a sefydlwyd yn 2019 gan Creative Lives.

Trwy gydol ei hanes, mae’r grŵp wedi arbrofi gyda thechnegau lluniadu, peintio ac argraffu amrywiol; wedi astudio gwahanol arddulliau a mudiadau artistig; ac wedi ymgymryd â theithiau maes.

Mae’r grŵp wedi bod yn cyfarfod bob wythnos ers ei sefydlu, gan symud ar-lein yn ystod y pandemig. Mae’r aelodau’n cydbwyso amser cynhyrchu creadigol gyda’r sesiynau dysgu a rhannu holl bwysig sy’n dilyn.

Mae’r arddangosfa hon yn cynrychioli detholiad o waith diweddar gan yr aelodau, gan adlewyrchu eu hystod eang o ddiddordebau, ac mae’n dyst i bwysigrwydd cymryd rhan mewn gweithgaredd creadigol cymunedol.

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 4 Mawrth 2024.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Oriel yr Aelwyd, yr ardaloedd arddangos cysylltiedig a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply