The Arts for Health and Wellbeing Programme are thrilled to present the Seaside Fun exhibition by David Robinson, showing a series of paintings exploring the South Wales coastline and local swimming communities.

We’re blessed to have so many wonderful places to explore along the South Wales coast. The energy and uplifting spirit of the seaside is what I’m trying to depict in my work.

Sometimes I focus on meditative and calming landscapes such as lighthouses. At other times, I’m looking at how people have fun by the sea – meeting for coffee, going for a swim or surfing.

Based in Porthcawl, I’ve received several awards for my work, including from painting events in London, Gloucester and Neath, as well as an exhibition prize from Cowbridge Art Society, of which I’m a member.

-David Robinson

Website:                                           www.davidrobinsonartist.com

Facebook/Instagram:                     @DavidRobinsonArtist

The exhibition will run until 12th February 2024.

For more information about the Hearth Gallery, the associated exhibition spaces and the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook, Twitter and Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

‘Hwyl Glan y Môr’ – Arddangosfa gan David Robinson

Mae Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles wrth eu bodd yn cyflwyno arddangosfa ‘Hwyl Glan y Môr’ gan David Robinson, sy’n dangos cyfres o baentiadau yn archwilio arfordir De Cymru a chymunedau nofio lleol.

Rydym yn ffodus bod gennym gymaint o lefydd gwych i’w harchwilio ar hyd arfordir De Cymru. Egni ac ysbryd dyrchafol glan y môr yw’r hyn rwy’n ceisio ei ddarlunio yn fy ngwaith.

Weithiau byddaf yn canolbwyntio ar dirweddau myfyriol a thawel fel goleudai. Ar adegau eraill, rydw i’n edrych ar sut mae pobl yn cael hwyl ar lan y môr – cyfarfod am goffi, mynd i nofio neu syrffio.

Wedi fy lleoli ym Mhorthcawl, rwyf wedi derbyn sawl gwobr am fy ngwaith, gan gynnwys o ddigwyddiadau peintio yn Llundain, Caerloyw a Chastell-nedd, yn ogystal â gwobr arddangosfa gan Gymdeithas Gelf y Bont-faen, yr wyf yn aelod ohoni.

-David Robinson

Gwefan:                                            www.davidrobinsonartist.com

Facebook/Instagram:                     @DavidRobinsonArtist

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 12 Chwefror 2024.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Oriel yr Aelwyd, yr ardaloedd arddangos cysylltiedig a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram @thehearthgallery @CAVuhbArts

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply