Our Space to Grow project continues to develop and grow.

We are delighted that Urban- Vertical CIC have created the following innovative, rich arts and wellbeing workshop courses available to our local communities – Belly dancing for the Menopause, Songwriting for Wellbeing, The Art of Eating Well, Power Pedal Life Cycles, building new partnerships through creative social prescribing.

‘I’ve found something that makes me feel like a woman again, it’s so sensual. I would love to continue with Bellydancing as it’s been wonderful and an important part of my week, just for me!’

Anna

‘It was awesome. Just what I need to get myself back out in the world and meeting new people. Amazing.’

Tom

For more information on the arts, nature and food workshops please visit www.urban-vertical.org.uk

We would like to thank our funders, the Arts Council of Wales’ Arts for Health and Wellbeing Lottery Fund

All photo credits – Urban-Vertical CIC

Lle i Dyfu

Mae ein prosiect Lle i Dyfu yn parhau i ddatblygu a thyfu.

Rydym wrth ein bodd bod Urban- Vertical CIC wedi creu’r cyrsiau gweithdai celfyddydau a lles arloesol, cyfoethog canlynol sydd ar gael i’n cymunedau lleol – Dawnsio bola ar gyfer y Menopos, Ysgrifennu Caneuon er Lles, Y Grefft o Fwyta’n Iach, Cylchoedd Bywyd Power Pedal, gan adeiladu partneriaethau newydd trwy bresgripsiynu cymdeithasol creadigol.

‘Rydw i wedi dod o hyd i rywbeth sy’n gwneud i mi deimlo fel menyw eto, mae mor synhwyrus. Byddwn wrth fy modd yn parhau i ddawnsio bola gan ei fod wedi bod yn wych ac yn rhan bwysig o fy wythnos, ac i fi yn unig!

Anna

‘Roedd yn anhygoel. Yr union beth sydd ei angen arnaf i gael fy hun yn ôl allan yn y byd a chwrdd â phobl newydd. Anhygoel.’

Tom

I gael rhagor o wybodaeth am weithdai’r celfyddydau, natur a bwyd ewch i www.urban-vertical.org.uk

Hoffem ddiolch i’n cyllidwyr, Cronfa Loteri’r Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, Cyngor Celfyddydau Cymru

Pob cydnabyddiaeth llun Urban-Vertical CIC

Leave a Reply