Welcome to our Winter Open Exhibition 2023 at Oriel yr Aelwyd : The Hearth Gallery, University Hospital Llandough.

Following another overwhelmingly positive response to our open call, we are delighted to again host a wide range of incredible talent over this winter period. This year’s suggested prompt has been ‘Winter Wellbeing’, with a special focus on those spending the festive season within the hospital’s walls. The Arts for Health and Wellbeing Team at Cardiff and Vale University Health Board hope that the artwork on display brings them solace and tranquillity, offering a moment of respite and reflection for everyone who visits.

At Cardiff and Vale University Health Board we believe strongly in the ability of the Creative Arts to improve the everyday lives and wellbeing of our staff, patients and visitors, providing opportunities for relaxation, contemplation and enjoyment. Whether you are taking the time to view art, or to create art and participate in art projects yourself, the physical and mental benefits can be enormous. Our exhibitions and other creative opportunities are open to all and we encourage everyone to learn more about our arts-in-health projects, and to take part.

We extend a heartfelt thank you to all the artists involved in this year’s Winter Open Exhibition for making the Hearth Gallery at University Hospital Llandough such a positive and welcoming space for our Staff and Patients this Winter season. Your participation in this exhibition is making a significant difference in the lives of those who call this hospital their temporary home.

The participating artists are: Adam McCusker, Adele Giles, Adil Hassan, Adrian Green, Anna Orford-Morgan, Athena Jones, Bill Chambers, Brian Marsh, Carl Chapple, Carol Bartlett, Claire Hiett, Corinna Nicholl, Debbie Walters, Dianne Cousins, Donna Brazier, Elaine Jones, Elmira Salamat Nigikand, Emma Pughsley, Faye Sheel, Haydn Canter, Gek Lim, Gemma Schiebe, Hilary Griffiths, Inga K, Jacqueline Alkema, Janet Blackman, Jo Rigby, Joy Whitlock, June Price, Kiera Moran, Kristina Gufo, Louise Jensen, Lynne Thomas, Monica Dennis, Neda Mohammad Nejad, Neil Davis, Nigel Whitbread, Pascal-Michael Dubois, Rhian Gregory, Richard Hughes, Rita Patel, Roz Davies, Stephen Davis, Steve Noon, Sam Burns, Sylwia Long

Our Winter Open Exhibition runs until 29th January 2024.

 For more information about the Hearth Gallery and the Arts for Health and Wellbeing Programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook, Twitter and Instagram: @CAVuhbArts and @thehearthgallery

If you require further information, would like purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

Arddangosfa Agored y Gaeaf 2023

Croeso i Arddangosfa Agored y Gaeaf 2023 yn Oriel yr Aelwyd: Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Yn dilyn ymateb hynod gadarnhaol i’n galwad agored unwaith eto, mae’n bleser gennym groesawu amrywiaeth eang o dalentau anhygoel dros gyfnod y gaeaf. Yr ysgogiad a awgrymwyd eleni oedd ‘Lles y Gaeaf’, gyda ffocws arbennig ar y rhai sy’n treulio tymor y Nadolig yn yr ysbyty. Mae Tîm Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn gobeithio y bydd y gwaith celf sy’n cael ei arddangos yn dod â chysur a llonyddwch iddynt, gan gynnig cyfle i bawb sy’n ymweld i gael seibiant a myfyrio.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn credu’n gryf yng ngallu’r Celfyddydau Creadigol i wella bywydau bob dydd a lles ein staff, cleifion ac ymwelwyr, gan ddarparu cyfleoedd i ymlacio, myfyrio a mwynhau. P’un a ydych chi’n treulio amser yn edrych ar y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, neu’n creu gwaith celf ac yn cymryd rhan mewn prosiectau celf eich hun, mae’r manteision corfforol a meddyliol yn gallu bod yn enfawr. Mae ein harddangosfeydd a’n cyfleoedd creadigol eraill yn agored i bawb ac rydym yn annog pawb i ddysgu mwy am ein prosiectau celfyddydau-mewn-iechyd, ac i gymryd rhan.

Hoffem ddiolch yn fawr iawn i’r holl artistiaid a fu’n rhan o Arddangosfa Agored y Gaeaf eleni am wneud Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn ofod mor gadarnhaol a chroesawgar i’n staff a’n cleifion y gaeaf hwn. Mae eich cyfranogiad yn yr arddangosfa hon yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i fywydau’r rhai sy’n galw’r ysbyty hwn yn gartref dros dro iddynt.

Yr artistiaid sy’n cymryd rhan yw: Adam McCusker, Adele Giles, Adil Hassan, Adrian Green, Anna Orford-Morgan, Athena Jones, Bill Chambers, Brian Marsh, Carl Chapple, Carol Bartlett, Claire Hiett, Corinna Nicholl, Debbie Walters, Dianne Cousins, Donna Brazier, Elaine Jones, Elmira Salamat Nigikand, Emma Pughsley, Faye Sheel, Haydn Canter, Gek Lim, Gemma Schiebe, Hilary Griffiths, Inga K, Jacqueline Alkema, Janet Blackman, Jo Rigby, Joy Whitlock, June Price, Kiera Moran, Kristina Gufo, Louise Jensen, Lynne Thomas, Monica Dennis, Neda Mohammad Nejad, Neil Davis, Nigel Whitbread, Pascal-Michael Dubois, Rhian Gregory, Richard Hughes, Rita Patel, Roz Davies, Stephen Davis, Steve Noon, Sam Burns, Sylwia Long

Bydd ein Harddangosfa Agored y Gaeaf i’w gweld tan 29 Ionawr 2024.

I gael rhagor o wybodaeth am Oriel yr Aelwyd a Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook, Twitter ac Instagram: @CAVuhbArts a @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth, i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply