AJ is a self-taught, neuro diverse artist from South Wales who started his practice in late 2022.  

The work presented here is inspired by a childhood growing up in a small, working-class town sandwiched between the country and the rolling tide.  

A mixture of paint, clay and encaustic hot wax, have been rendered and fused together to create depictions of childhood memories, words spoken and things only half remembered.  

www.ajsidford.com 

The To Where The Sky Burns At Its Edge exhibition will run until 27th November.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information, would like to purchase one of the artworks on display, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

To Where The Sky Burns At Its Edge Arddangosfa gan AJ Sidford

Mae AJ yn artist niwroamrywiol hunanddysgedig o Dde Cymru a ddechreuodd ei ymarfer ar ddiwedd 2022.

Mae’r gwaith a gyflwynir yma wedi’i ysbrydoli gan blentyndod a magwraeth mewn tref fechan, ddosbarth gweithiol rhwng cefn gwlad a glan y môr.

Mae cymysgedd o baent, clai a chwyr poeth llosgliw wedi’u rendro a’u cyfuno i greu darluniau o frith atgofion plentyndod a geiriau a ddywedwyd.

www.ajsidford.com

Bydd arddangosfa To Where The Sky Burns At Its Edge i’w gweld tan 27 Tachwedd.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth, i brynu un o’r darnau celf sy’n cael eu harddangos, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply