Calling all artists!

The Arts for Health and Wellbeing Team invites you to submit your artwork for the upcoming Winter Open Exhibition at the Hearth Gallery. While we encourage submissions that explore the theme of ‘Winter Wellbeing,’ celebrating the tranquillity and beauty of the season, please note that this theme is optional. We also welcome submissions on a wide range of subjects and styles.

Whether you’re an experienced artist or just starting your creative journey, we welcome your contributions in various mediums, including painting, drawing, photography, printmaking, ceramics, and sculpture.

Successful applicants will have their artwork displayed at the Hearth Gallery at University Hospital Llandough 25th October 2023 – 29th January 2024.

Submission Guidelines:

  1. Please send a high-quality image of your artwork to artsinhealth.cav@wales.nhs.uk
  2. You can submit a maximum of 3 artworks.
  3. Make sure to include the title, medium, dimensions and price of each piece.
  4. The deadline for submissions is 5pm on Wednesday 11th October, and you will hear back from us by Friday 13th October.

If your submission is accepted, kindly ensure your availability to deliver your work to the Hearth Gallery, University Hospital Llandough, on 23rd October.

Please note that we regretfully cannot accept submissions from artists based outside of the UK at this time.

If you have any queries, please contact artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

Galwad ar gyfer Arddangosfa Agored y Gaeaf 2023

Yn galw pob artist!

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn eich gwahodd i gyflwyno eich gwaith celf ar gyfer Arddangosfa Agored y Gaeaf sydd ar y gweill yn Oriel yr Aelwyd. Er ein bod yn annog cyflwyniadau sy’n archwilio’r thema ‘Lles y Gaeaf’, gan ddathlu llonyddwch a harddwch y tymor, nodwch fod y thema hon yn ddewisol. Rydym hefyd yn croesawu cyflwyniadau ar ystod eang o bynciau ac arddulliau.

P’un a ydych yn artist profiadol neu’n dechrau ar eich taith greadigol, rydym yn croesawu eich cyfraniadau mewn amrywiol gyfryngau, gan gynnwys paentio, darlunio, ffotograffiaeth, gwneud printiau, cerameg a cherflunwaith.

Bydd gwaith celf yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael ei arddangos yn Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau rhwng 22 Hydref 2023 a 29 Ionawr 2024.

Canllawiau Cyflwyno:

  1. Anfonwch lun o ansawdd uchel o’ch gwaith celf at artsinhealth.cav@wales.nhs.uk
  2. Gallwch gyflwyno uchafswm o 3 darn o waith celf.
  3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y teitl, cyfrwng, dimensiynau a phris pob darn.
  4. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw 5pm ddydd Mercher 11 Hydref, a byddwch yn clywed yn ôl gennym erbyn dydd Gwener 13 Hydref.

Os derbynnir eich cais, gwnewch yn siŵr eich bod ar gael i gyflwyno eich gwaith i Oriel yr Aelwyd, Ysbyty Athrofaol Llandochau, ar neu cyn 23 Hydref.

Sylwch, yn anffodus, na allwn dderbyn cyflwyniadau gan artistiaid rhyngwladol ar hyn o bryd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â artsinhealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply