The Arts for Health and Wellbeing team are delighted to display work, kindly donated by Phil James, a Housekeeper in the University Hospital of Wales.

Phil’s journey with art started around three years ago with adult colouring books, his enjoyment for these soon evolved into creating his own designs. Phil sees his art as spontaneous and creative and it is not planned out. Phil loves colors and lines and his art is created using all sorts of paint pens.

Phil finds creating relaxing and very enjoyable. He has worked as a Housekeeper at the University Hospital of Wales for 20 years, and is really pleased to donate a piece of his work to the Arts for Health and Wellbeing programme and to play a part in improving the health and wellbeing of patients and staff through Art.

Ceidwad Tŷ yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn Dangos Celf

Mae’n bleser gan dîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles arddangos y gwaith, a roddwyd yn garedig gan Phil James, Ceidwad Tŷ yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Gwnaeth Phil ddechrau ar ei daith celf tua thair blynedd yn ôl gyda llyfrau lliwio i oedolion, ac yn sgil ei fwynhad datblygodd yn fuan i greu ei ddyluniadau ei hun. Mae Phil yn edrych ar ei waith celf fel rhywbeth digymell a chreadigol a heb ei gynllunio. Mae Phil wrth ei fodd â lliwiau a llinellau ac mae ei waith celf yn cael ei greu gan ddefnyddio pob math o binnau paent.

Mae gwaith creu yn brofiad ymlaciol a phleserus iawn i Phil. Mae wedi gweithio fel Ceidwad Tŷ yn Ysbyty Athrofaol Cymru ers 20 mlynedd, ac mae’n falch iawn o roi darn o’i waith i raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles ac i gyfrannu at wella iechyd a lles cleifion a staff drwy waith celf.

Leave a Reply