We were delighted to support a Summer Arts Festival at the Grange Pavilion which celebrated Young People’s Creativity.

The event, in collaboration with the Youth Forum at the Grange Pavilion was a huge success, attended by over 110 people on a beautiful Friday evening.

The event was a celebration of our project -‘Young Arts for Change’, supported by the Arts Council of Wales and the Baring Foundation as part of the Arts and Minds initiative.

We worked with the Youth Forum at the Grange Pavilion together with artists Louise Jensen, Sian Burns, Katja Stiller, Nicola Parsons, and Joe Kelley of Clearthefog, to create an arts festival which included opportunities to take part in T shirt design and printing, making masks and collage, African Drumming, an animation workshop and to watch a fabulous film created by the Youth Forum which premiered at the event.

A huge thank you to everyone who took part !

Please listen to the interviews from the event below.

Celfyddydau’r Ifanc dros Newid: Gŵyl Gelfyddydau’r Haf

Roedd yn bleser gennym gefnogi Gŵyl Gelfyddydau’r Haf ym Mhafiliwn Grange a oedd yn dathlu Creadigrwydd Pobl Ifanc.

Bu’r digwyddiad, mewn cydweithrediad â’r Fforwm Ieuenctid ym Mhafiliwn Grange yn llwyddiant ysgubol, a daeth 110 o bobl yn llu ar nos Wener hyfryd.

Roedd y digwyddiad yn ddathliad o’n prosiect – ‘Celfyddydau’r Ifanc dros Newid’, a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring fel rhan o’r fenter Celfyddyd a Chrebwyll.

Buom yn gweithio gyda’r Fforwm Ieuenctid ym Mhafiliwn Grange ynghyd â’r artistiaid Louise Jensen, Sian Burns, Katja Stiller, Nicola Parsons, a Joe Kelley o Clear the Fog, i greu gŵyl gelfyddydau a oedd yn cynnwys cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau dylunio crysau T ac argraffu, gwneud masgiau a collage, Drymio Affricanaidd, gweithdy animeiddio a gwylio ffilm wych a grëwyd gan y Fforwm Ieuenctid a ddangoswyd am y tro cyntaf yn y digwyddiad.

Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran!

Leave a Reply