The Arts for Health and Wellbeing Team commissioned Arts Practitioner, Marion Cheung to deliver online and in-person digital arts learning and participatory art sessions to staff and patients at St David’s Hospital and University Hospital Wales as part of the Queen’s Green Canopy Project. Working alongside Mental Health Matters staff members, Marion was able to deliver sessions across a number of different media aimed at encouraging visual imagination and increased engagement between patients and staff between April-June 2022.

Credit to Marion Cheung and Mental Health Matters

Cafodd Marion Cheung, Ymarferydd y Celfyddydau, ei chomisiynu gan Dîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles i ddarparu sesiynau dysgu celfyddydau digidol a chelf cyfranogol, ar-lein ac wyneb yn wyneb, i staff a chleifion yn Ysbyty Dewi Sant ac Ysbyty Athrofaol Cymru fel rhan o Brosiect Canopi Gwyrdd y Frenhines. Gan weithio ochr yn ochr ag aelodau staff Mental Health Matters, llwyddodd Marion i gyflwyno sesiynau ar draws nifer o gyfryngau gwahanol gyda’r nod o annog dychymyg gweledol a chynyddu ymgysylltiad rhwng cleifion a staff rhwng Ebrill a Mehefin 2022.

Leave a Reply