As our work with Rubicon Dance continues, find out how their dance sessions support adults across our sites. With thanks to Rubicon Wales providing funding, these sessions can continue.

Powered By EmbedPress

Rubicon Dance a Rubicon Cymru

Wrth i’n gwaith gyda Rubicon Dance barhau, darganfyddwch sut mae eu sesiynau dawns yn cefnogi oedolion ar draws ein safleoedd. Gyda diolch i Rubicon Cymru yn darparu cyllid, gall y sesiynau hyn barhau.

Powered By EmbedPress

Leave a Reply