The Arts for Health and Wellbeing Team are delighted to showcase some of the fabulous work created as part of our collaboration with The Dusty Forge Youth Project, ACE – Action in Caerau and Ely.

The project, Young Arts For Change, is part of the Arts Council of Wales and Baring Foundation funded Arts and Minds, and explores the potential for youth art and sharing creative ways in support of wellbeing for young people.

Nicola Parsons, Artist and Arts Practitioner at ACE – Action in Caerau and Ely, worked with young people at Dusty Forge to create collages to inform and inspire mask designs, and also with pupils and staff at Fitzalan High School in Cardiff.

We are thrilled to see the vibrant designs and artwork being created through this initiative.

Dusty Forge Youth Project

Young people have recognised this as a ‘safe space’ where they can be relaxed and share stories and ideas.

Nicola Parsons, Artist and Arts Practitioner at ACE – Action in Caerau and Ely

Artwork by Pupils at Fitzalan High School, Pop Up Exhibition

All photos credited to Nicola Parsons, ACE – Action in Caerau and Ely

Celfyddydau’r Ifanc dros Newid

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch iawn o arddangos y gwaith gwych a grëwyd fel rhan o’n cydweithrediad â Phrosiect Ieuenctid Dusty Forge, ACE – Action in Caerau and Ely.

Mae’r prosiect, Celfyddydau’r Ifanc dros Newid, yn rhan o’r rhaglen Celf a’r Meddwl, menter a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Baring, sy’n archwilio’r potensial ar gyfer celfyddydau’r ifanc ac yn rhannu ffyrdd creadigol o gefnogi llesiant i bobl ifanc.

Gwnaeth Nicola Parsons, artist ac Ymarferydd Celfyddydol yn ACE – Action in Caerau and Ely, fynd ati i weithio gyda phobl ifanc yn Dusty Forge i greu collages i lywio ac ysbrydoli dyluniadau mygydau, a hefyd gyda disgyblion a staff Ysgol Uwchradd Fitzalan yng Nghaerdydd.

Rydym wrth ein boddau i weld dyluniadau a gwaith celf lliwgar yn cael ei greu drwy’r fenter newydd hon

Prosiect Ieuenctid Dusty Forge

Mae pobl ifanc wedi cydnabod hyn fel ‘lle diogel’ lle gallant ymlacio a rhannu straeon a syniadau.

Nicola Parsons, Artist ac Ymarferydd Celfyddydol yn ACE – Action in Caerau and Ely

Disgyblion yn Ysgol Uwchradd Fitzalan, Arddangosfa Dros Dro

Pob llun wedi’i gredydu i Nicola Parsons, ACE – Action in Caerau and Ely

Leave a Reply