The Arts for Health and Wellbeing Programme at Cardiff and Vale UHB are looking for an artist or artists to work with us on improving the environment of our Ante Natal Clinic at the University Hospital of Wales.

Galw Am Artistiaid

Mae Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn chwilio am artist new artisiaid i weithio gyda ni i wella amgylchedd ein Clinig Cynenedigol yn Ysbyty Athrofaol Cymru.

Leave a Reply