We are delighted to present the new Corridor exhibition by Debbie Walters. The pieces on display were made using a range of mediums and explore a variety of styles. Capturing landscapes, still lives and form, Debbie draws her inspiration from life and can often be found plein air painting in Wales.

I am an amateur artist who lives in Wales. Have been painting for many years now. As you can see from this art displayed, I use all types of media.  To share my love of art I am a member of South Wales Art Society, Women’s Art Association and The Society For All Artist. I have a website with more pieces Debbiewalters-artist.com if you want to contact me or discuss anything with me.

-Debbie Walters.

The exhibition runs until 17th July 2023.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages on Facebook and Twitter @CAVuhbArts and Instagram @thehearthgallery

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Arddangosfa gan Debbie Walters

Mae’n bleser gennym gyflwyno’r Arddangosfa Goridor newydd gan Debbie Walters. Cafodd y darnau sy’n cael eu harddangos eu creu gan ddefnyddio amrywiaeth o gyfryngau ac maent yn archwilio amrywiaeth o arddulliau. Gan gofnodi tirluniau a bywyd llonydd, mae Debbie yn cael ei hysbrydoli gan fywyd ac yn aml gellir dod o hyd iddi en plein air yn paentio yng Nghymru.

Rwy’n artist amatur sy’n byw yng Nghymru. Rwyf wedi bod yn peintio ers blynyddoedd bellach. Fel y gwelwch o’r gwaith celf sy’n cael ei arddangos, rwy’n defnyddio pob math o gyfryngau. I rannu fy nghariad at gelf rydw i’n aelod o Gymdeithas Gelf De Cymru, Cymdeithas Gelf y Merched a The Society For All Artists. Mae gen i wefan gyda rhagor o ddarnau, Debbiewalters-artist.com, os hoffech chi gysylltu â mi neu drafod unrhyw beth.

-Debbie Walters

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 17 Gorffennaf 2023.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: ArtsinHealth.cav@wales.nhs.uk

Leave a Reply