The Arts for Health and Wellbeing team were pleased to commission our long standing collaborators, Rubicon Dance, to work with patients within our Neuropsychiatry Department at Hafan y Coed through funding from the Baring Foundation and the Arts Council of Wales.

Rubicon Dance – Manteision Dawns ar gyfer Iechyd a Lles  

Roedd tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch o gomisiynu ein cydweithwyr hirsefydlog, Rubicon Dance, i weithio gyda chleifion o fewn ein Hadran Niwroseiciatreg yn Hafan y Coed trwy gyllid gan Sefydliad Baring a Chyngor Celfyddydau Cymru.  

Leave a Reply