We are proud to showcase the Hearth Gallery and other exhibition spaces across our hospital sites, offering a calming and reflective space for our patients, staff and visitors. It is a pleasure to exhibit artwork created with our hospital community and local artists and organisations.

Mannau arddangos ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro  

Rydym yn falch o arddangos Oriel yr Aelwyd a mannau arddangos eraill ar draws ein hysbytai, gan gynnig gofod tawel a myfyriol i’n cleifion, staff ac ymwelwyr. Mae’n bleser arddangos gwaith celf a grëwyd gyda chymuned ein hysbytai ac artistiaid a sefydliadau lleol. 

Leave a Reply