The Arts for Health and Wellbeing Team are delighted to announce a new Creative Arts initiative in collaboration with Mind in the Vale and musical duo, Nicole Boardman and Giordano Ferla.

Through funding from NHS Charities Together, we are able to support participants’ mental health and wellbeing through regular singing sessions in the Vale of Glamorgan.

Beginning with sessions in Penarth Methodist Church Hall, we are looking forward to guided singing sessions with Nicole Boardman and Giordano Ferla. Nicole and Giordano, a classically trained mezzo-soprano and classical musician duo, are Live Music Now musicians and regularly perform across Wales and England. They love to explore a variety of musical genres to connect with their audiences and participants, and we are excited to work with them on this community project.

We will be regularly posting news about the project, and look forward to singing sessions beginning in January 2023.

Our first session will take place on Thursday 12th January from 11am-12pm at:

Penarth Methodist Church

Woodland Place

Corner of Stanwell Road

Penarth CF64 2EX

HELEDD – Sefydlu

Mae’n bleser gan Dîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles gyhoeddi menter Celfyddydau Creadigol newydd ar y cyd â Mind ym Mro Morgannwg a’r ddeuawd gerddorol, Nicole Boardman a Giordano Ferla.

Trwy gyllid gan NHS Charities Together, gallwn gefnogi iechyd meddwl a lles y rhai sy’n cymryd rhan trwy sesiynau canu rheolaidd ym Mro Morgannwg.

Gan ddechrau gyda sesiynau yn Neuadd Eglwys Fethodistaidd Penarth, rydym yn edrych ymlaen at sesiynau canu dan arweiniad Nicole Boardman a Giordano Ferla. Mae Nicole a Giordano, deuawd cerddorol mezzo-soprano sydd wedi’u hyfforddi’n glasurol, yn gerddorion ‘Live Music Now’ ac yn perfformio’n rheolaidd ledled Cymru a Lloegr. Maent wrth eu bodd yn archwilio amrywiaeth o genres cerddorol i gysylltu â’u cynulleidfaoedd a’r cyfranogwyr, ac rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda nhw ar y prosiect cymunedol hwn.

Byddwn yn rhannu newyddion am y prosiect yn rheolaidd, ac yn edrych ymlaen at ddechrau’r sesiynau canu ym mis Ionawr 2023.

Bydd ein sesiwn gyntaf yn cael ei chynnal ar ddydd Iau 12 Ionawr o 11am-12pm yn:

Eglwys Fethodistaidd Penarth

Woodland Place

Cornel Heol Stanwell

Penarth CF64 2EX

Leave a Reply