VOGA (Vale of Glamorgan Artists)

“We are members of the Vale of Glamorgan Artists Group, formed in 1997 by professional artists who happened to live in Barry. Now we include members from across the Vale – painters, sculptors, printmakers photographers, textile artists, ceramicists and a wire sculptor.

VOGA aims to create a greater awareness of the visual arts by contact between artists, their work and the general public.

We have enjoyed 2 years–in-residence at Dyffryn House, shown work in Cardiff at the Senedd’s Futures Gallery, Penarth Pier, Art Central in Barry and in France and Germany in our twin towns.” – VOGA

Facebook:    Vale of Glamorgan Artists – VOGA

Email: vogaartists@gmail.com

This exhibition will run until 28th November 2022.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing Programme, and our exhibition spaces, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages @CAVuhbArts and @thehearthgallery on all platforms.

If you require further information, would like to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

VOGA (Artistiaid Bro Morgannwg)

“Rydym yn aelodau o Grŵp Artistiaid Bro Morgannwg, a ffurfiwyd yn 1997 gan artistiaid proffesiynol a oedd yn digwydd byw yn y Barri. Rydym bellach yn cynnwys aelodau o bob rhan o’r Fro – peintwyr, cerflunwyr, gwneuthurwyr printiau, ffotograffwyr, artistiaid tecstilau, ceramegyddion a cherflunydd gwifren.

Nod VOGA yw creu mwy o ymwybyddiaeth o’r celfyddydau gweledol drwy gyswllt rhwng artistiaid, eu gwaith a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Rydym wedi mwynhau 2 flynedd o breswylio yn Nhŷ Dyffryn, wedi dangos gwaith yng Nghaerdydd yn Oriel y Dyfodol yn y Senedd, Pier Penarth, Celf Ganolog yn y Barri ac yn Ffrainc a’r Almaen yn ein gefeilldrefi.” – VOGA

Facebook: Artistiaid Bro Morgannwg – VOGA

E-bost: vogaartists@gmail.com

Bydd yr arddangosfa i’w gweld tan 28 Tachwedd 2022.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles a’n hardaloedd arddangos, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol @CAVuhbArts ac @thehearthgallery ar bob platfform.

I gael rhagor o wybodaeth, i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosfeydd y dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply