We are delighted to welcome the new Corridor exhibition by Valerie Morris. Valerie has been a student at the Cowbridge Old Hall, and explores mindfulness in her painting practice. The pieces on display depict local landscapes, and familiar beach scenes in England and Wales, transporting the viewer to the calm natural environments.

I hear a lot about ‘Mindfulness’ and I’m not sure what it means but I imagine it must be something like the concentration, application and immersion you enter into when painting – or creating any piece of artwork.

All your thoughts focus on the various elements you are considering and supress other worries or problems taking you into a calm reflective zone. – Valerie Morris

Valerie’s exhibition will run until 16th January 2022.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing Programme, and our exhibition spaces, please visit http://www.cardiffandvale.art and our social media pages @CAVuhbArts and @thehearthgallery on all platforms.

If you require further information, would like to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Mae’n bleser gennym groesawu’r Arddangosfa Goridor newydd gan Valerie Morris. Mae Valerie wedi bod yn fyfyrwraig yn Hen Neuadd y Bont-faen, ac yn archwilio ymwybyddiaeth ofalgar yn ei gwaith paentio. Mae’r darnau sy’n cael eu harddangos yn darlunio tirweddau lleol a golygfeydd cyfarwydd o draethau yng Nghymru a Lloegr, gan gludo’r sawl sy’n edrych arnynt i’r amgylcheddau naturiol, tawel.

Rwy’n clywed llawer am ‘Ymwybyddiaeth Ofalgar’ a dydw i ddim yn siŵr beth mae’n ei olygu ond rwy’n dychmygu ei fod yn ymwneud â’r ymdeimlad o ganolbwyntio, cymhwyso ac ymdrochi a gewch wrth baentio – neu greu unrhyw ddarn o waith celf.

Mae eich holl feddyliau’n canolbwyntio ar yr elfennau amrywiol rydych chi’n eu hystyried ac yn tawelu pryderon neu broblemau eraill, gan fynd â chi i barth myfyriol, tawel. – Valerie Morris

Bydd arddangosfa Valerie i’w gweld tan 16 Ionawr 2022.

Os hoffech ragor o wybodaeth am Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles a’n hardaloedd arddangos, ewch i http://www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol @CAVuhbArts ac @thehearthgallery ar bob platfform.

I gael rhagor o wybodaeth, i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply