The Hearth Gallery are delighted to present Pages from a Book – a group exhibition following the Draw Wales project, part of Wales Week London. Bringing the artists together again since participating in the project, the exhibition displays their individual artworks that create a collaborative dialogue in the gallery space.

In 2022, a unique handmade sketchbook was touring across Wales, visiting many of the country’s emerging and established artists – each of whom added their own original artwork to its pages.

The sketchbook project was called Draw Wales and led by artist Nichola Hope in collaboration with Wales Week London.  Now in its 6th year, Wales Week London is a week-long celebration of all things Welsh and is one of a growing programme of events aimed at promoting Wales around the world.

This group exhibition reconnects some of the sketchbook artists by showcasing a selection of their work in a gallery setting. The exhibition reflects the diverse and creative practice of these artists who are making work in Wales today.

The arts in Wales play an important role in shaping our sense of personal, social and cultural identity. Promoting the arts is very meaningful, because this fosters creative thinking and is an expression of our values as a nation.

– Nichola Hope

The Pages from a Book exhibition will run until 21st November 2022.

Participating artists: Aidan Myers, Carl Chapple, Carol Bartlett, Carole King, Haf Weighton, Jacqueline Jones, Kim James-Williams, Melanie Wotton, Nichola Hope, Philippa Robbins, Richard A Hughes, Sarah Garvey, Sarah Hope, Sarah Lees, Scott Euden, Sue Roberts, Zena Blackwell

For more information about the Arts for Health and Wellbeing Programme, and our exhibition spaces, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages @CAVuhbArts and @thehearthgallery on all platforms.

If you require further information, would like to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Pages from a Book

Mae’n bleser gan Oriel yr Aelwyd gyflwyno Pages from a Book – arddangosfa grŵp yn dilyn prosiect Draw Wales, sy’n rhan o Wythnos Cymru Llundain. Gan ddod â’r artistiaid ynghyd unwaith eto, ers iddynt gymryd rhan yn y prosiect, mae’r arddangosfa’n cyflwyno eu gwaith celf unigol sy’n creu deialog gydweithredol yng ngofod yr oriel.

Yn 2022, roedd llyfr braslunio unigryw wedi’i wneud â llaw yn teithio ledled Cymru, gan ymweld â llawer o artistiaid newydd a sefydledig y wlad — gyda phob un ohonynt yn ychwanegu eu gwaith celf gwreiddiol eu hunain i’w dudalennau.

Enw’r prosiect llyfr braslunio oedd Draw Wales, a gafodd ei arwain gan yr artist Nichola Hope mewn cydweithrediad ag Wythnos Cymru Llundain. Bellach yn ei 6ed flwyddyn, mae Wythnos Cymru Llundain yn ddathliad wythnos o hyd o bopeth yn ymwneud â Chymru ac mae’n un o nifer gynyddol o raglenni o ddigwyddiadau sydd â’r nod o hyrwyddo Cymru ledled y byd.

Mae’r arddangosfa grŵp hon yn ailgysylltu rhai o artistiaid y llyfr braslunio drwy arddangos detholiad o’u gwaith mewn oriel. Mae’r arddangosfa’n adlewyrchu ymarfer amrywiol a chreadigol yr artistiaid hyn sy’n creu gwaith yng Nghymru heddiw.

Mae gan y celfyddydau yng Nghymru rôl bwysig wrth lunio ein hymdeimlad o hunaniaeth bersonol, gymdeithasol a diwylliannol. Mae hyrwyddo’r celfyddydau yn arwyddocaol iawn, gan ei fod yn meithrin meddwl creadigol ac yn fynegiant o’n gwerthoedd fel cenedl.

– Nichola Hope

Bydd yr arddangosfa Pages from a Book i’w gweld tan 21 Tachwedd 2022.

Artistiaid sy’n cymryd rhan: Aidan Myers, Carl Chapple, Carol Bartlett, Carole King, Haf Weighton, Jacqueline Jones, Kim James-Williams, Melanie Wotton, Nichola Hope, Philippa Robbins, Richard A Hughes, Sarah Garvey, Sarah Hope, Sarah Lees, Scott Euden, Sue Roberts, Zena Blackwell

Os hoffech ragor o wybodaeth am Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles a’n hardaloedd arddangos, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol @CAVuhbArts ac @thehearthgallery ar bob platfform.

I gael rhagor o wybodaeth, i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosfeydd y dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply