Calling all CAVUHB staff!

The Arts for Health and Wellbeing team are now taking submissions for the staff exhibition at the Vending Room at University Hospital Llandough. We welcome submissions from all Cardiff and Vale University Health Board staff of all abilities, and will be accepting a wide range of 2D mediums including, but not limited to: painting, drawing, photography and printmaking.

The successful staff members will have their artwork displayed at the Vending Room at University Hospital Llandough, 5th December 2022 – 24th April 2023.

How to submit your artwork:

  • Please send a high-quality image of your artwork to magda.lackowska@wales.nhs.uk with the title ‘Staff Exhibition’
  • You can submit a maximum of 3 artworks.
  • Make sure to include the title, medium, dimensions and price of each piece.

The deadline for submissions is 5pm on Wednesday 16th November, and you will hear back from us by Friday 18th November

Yn galw ar holl staff BIPCAF!

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles bellach yn derbyn cyflwyniadau ar gyfer arddangosfa staff yn yr Ystafell Werthu yn Ysbyty Athrofaol Llandochau. Rydym yn croesawu cyflwyniadau gan holl staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro o bob gallu, a byddwn yn derbyn ystod eang o gyfryngau 2D gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: peintio, arlunio, ffotograffiaeth a chreu printiau.

Bydd gwaith celf yr aelodau staff llwyddiannus yn cael ei arddangos yn yr Ystafell Werthu yn Ysbyty Athrofaol Llandochau, 5 Rhagfyr 2022 – 24 Ebrill 2023.

Sut i gyflwyno eich gwaith celf:

  • Anfonwch lun o ansawdd uchel o’ch gwaith celf at magda.lackowska@wales.nhs.uk gyda’r teitl ‘Arddangosfa Staff’
  • Gallwch gyflwyno uchafswm o 3 darn o waith celf.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y teitl, cyfrwng, dimensiynau a phris pob darn.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwaith yw 5pm ddydd Mercher 16 Tachwedd, a byddwch yn clywed gennym erbyn dydd Gwener 19 Tachwedd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â magda.lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply