Calling all artists!

The Arts for Health and Wellbeing Team are now taking submissions for this year’s Winter Open Exhibition at the Hearth Gallery. We welcome submissions from artists of all abilities, and will be accepting a wide range of mediums including, but not limited to: painting, drawing, photography, printmaking, ceramics, and sculpture.

The successful applicants will have their artwork displayed at the Hearth Gallery at University Hospital Llandough 22nd November 2022 – 2nd February 2023.

How to submit your artwork:

  • Please send a high-quality image of your artwork to magda.lackowska@wales.nhs.uk
  • You can submit a maximum of 3 artworks.
  • Make sure to include the title, medium, dimensions and price of each piece.

The deadline for submissions is 5pm on Friday 4th November, and you will hear back from us by Wednesday 16th November.

If you have any queries, please contact magda.lackowska@wales.nhs.uk

Galwad ar gyfer Arddangosfa Agored y Gaeaf 2022

Yn galw pob artist!

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles bellach yn derbyn cyflwyniadau ar gyfer Arddangosfa Agored y Gaeaf eleni yn Oriel yr Aelwyd. Rydym yn croesawu cyflwyniadau gan artistiaid o bob gallu, a byddwn yn derbyn ystod eang o gyfryngau gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i: peintio, arlunio, ffotograffiaeth, creu printiau, crochenwaith, a cherflunio.

Bydd gwaith celf yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu harddangos yn Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau rhwng 22 Tachwedd 2022 –2 Chwefror 2023.

Sut i gyflwyno eich gwaith celf:

  • Anfonwch lun o ansawdd uchel o’ch gwaith celf at magda.lackowska@wales.nhs.uk
  • Gallwch gyflwyno uchafswm o 3 darn o waith celf.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cynnwys y teitl, cyfrwng, dimensiynau a phris pob darn.

Y dyddiad cau i gyflwyno gwaith yw 5pm ddydd Gwener 4 Tachwedd, a byddwch yn clywed yn ôl gennym erbyn dydd Mercher 16 Tachwedd.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â magda.lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply