On Saturday 20th August the Arts for Health and Wellbeing team ran the NHS Big Gig to raise funds for the Arts for Health and Wellbeing Programme at Cardiff & Vale Health Charity.

The event was supported by Health Charity Patron, Nathan Wyburn, at St Andrew’s Coffee Court and featured performances from a range of talented buskers.

The performers included an interactive wellbeing session from Amruta Garud, and fantastic sets from Grant James, James Jones, Skye Dunning and Charlotte Amodeo.

Attendees enjoyed a range of craft stalls, coffees and cakes and many took part in the raffle with prizes kindly donated by supporters, including Vegana Bakes.

The funds raised at the event go directly towards funding creative environments, workshops and opportunities for patients, staff and visitors at Cardiff and Vale UHB.

If you are interested in fundraising for the Arts for Health and Wellbeing Programme, please contact fundraising.cav@wales.nhs.uk so our team can support and promote your fundraising.

The Arts for Health and Wellbeing team would like to say a HUGE thank you again to everyone involved in the NHS Big Gig.

Perfformiad Mawr y GIG

Ddydd Sadwrn 20 Awst, cynhaliodd tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Berfformiad Mawr y GIG i godi arian ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro.

Cefnogwyd y digwyddiad gan Noddwr yr Elusen Iechyd, Nathan Wyburn, yn St Andrew’s Coffee Court ac roedd yn cynnwys perfformiadau gan amrywiaeth o gerddorion stryd talentog.

Roedd y perfformiadau yn cynnwys sesiwn les ryngweithiol gan Amruta Garud, a setiau gwych gan Grant James, James Jones, Skye Dunning a Charlotte Amodeo.

Cafodd y rhai a oedd yn bresennol fwynhau amrywiaeth o stondinau crefft, coffi a chacennau a chymryd rhan yn y raffl gyda gwobrau a roddwyd yn garedig gan gefnogwyr, gan gynnwys blwch brownis fegan drwy’r post gan Vegana Bakes.

Bydd yr arian a godwyd yn y digwyddiad yn mynd yn uniongyrchol tuag at ariannu amgylcheddau creadigol, gweithdai a chyfleoedd i gleifion, staff ac ymwelwyr yn BIP Caerdydd a’r Fro.

Os oes gennych ddiddordeb mewn codi arian ar gyfer Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, cysylltwch â fundraising.cav@wales.nhs.uk fel y gall ein tîm gefnogi a hyrwyddo eich gwaith codi arian.

Hoffai tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles ddiolch yn FAWR eto i bawb a oedd yn ymwneud â Pherfformiad Mawr y GIG.

Leave a Reply