‘Cynefin’ (/kəˈnɛvɪn/ kuh-NEV-in) – Sense of habitat or place

We are delighted to present an exhibition by Cathy May, displaying a series of works that comment on the importance of connecting with nature and the happiness it brings the artist.

Cathy May is a Cardiff based artist, who is interested in sense of place, belonging and what feels like a natural habitat or home.

Having moved about a lot in her life, she has often felt displaced, but feels happiest, calm and most , when amongst nature and green spaces, so often feels drawn to these places to reconnect.

Through the mediums of paint and ink, Cathy would like to take you on a journey with her art, but hopes to make you feel connected; safe and home.

The Welsh have a word that exactly depicts this  – Cynefin (/kəˈnɛvɪn/ kuh-NEV-in), which means ‘habitat’ or ‘place’, so that is the name of this exhibition.

The ‘Cynefin’ exhibition will run until 3rd October 2022.

For more information about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit www.cardiffandvale.art and our social media pages @thehearthgallery

If you require further information or to purchase any of the artworks on show, or would like to be included in future exhibitions please contact: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Cynefin – Arddangosfa gan Cathy May

‘Cynefin’ – Ymdeimlad o le

Mae’n bleser gennym gyflwyno arddangosfa gan Cathy May, sy’n arddangos cyfres o waith sy’n cyfeirio at bwysigrwydd cysylltu â byd natur a’r hapusrwydd a ddaw yn ei sgil i’r artist.

Artist o Gaerdydd yw Cathy May, sydd â diddordeb mewn ymdeimlad o le, perthyn a’r hyn sy’n teimlo fel cynefin neu gartref naturiol.

Ar ôl symud o gwmpas llawer yn ei bywyd, mae hi’n aml wedi teimlo wedi’i dadleoli, ond mae’n teimlo’n fwyaf hapus a digynnwrf pan fydd ymhlith byd natur a mannau gwyrdd, ac mae’n aml yn teimlo ei bod yn cael ei denu at y lleoedd hyn i ailgysylltu.

Trwy gyfrwng paent ac inc, hoffai Cathy fynd â chi ar daith gyda’i chelf, ond mae’n gobeithio gwneud i chi deimlo’n gysylltiedig; yn ddiogel a chartrefol.

Mae ‘cynefin’, enw’r arddangosfa hon yn cyfleu hyn yn union.

Bydd arddangosfa ‘Cynefin’ i’w gweld tan 3 Hydref 2022.

Os hoffech ragor o wybodaeth am raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i www.cardiffandvale.art a’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol @thehearthgallery

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: Magda.Lackowska@wales.nhs.uk

Leave a Reply