Cardiff & Vale Health Charity via its Arts for Health and Wellbeing programme supported Engage Cymru in its commitment to tackle under representation of Black, Asian and racially minoritised people within the arts.

Change Makers is a collaborative approach to:

– Diversifying the workforce by providing opportunities for young people to access and progressing the creative industries in Wales.

– Deepening knowledge and understanding around diversity, equality and inclusion

We are proud to support and share the work of Change Makers.

Bu Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, drwy raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, yn cefnogi Engage Cymru gyda’i ymrwymiad i fynd i’r afael â diffyg cynrychiolaeth ddigonol o bobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifol Ethnig yn y celfyddydau.

Mae Gwneuthurwyr Newid yn mabwysiadu ymagwedd gydweithredol at:

– Amrywio’r gweithlu trwy ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc gael mynediad at y diwydiannau creadigol yng Nghymru, a datblygu ynddynt

– Dyfnhau gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch amrywiaeth, cydraddoldeb a chynhwysiant

Rydym yn falch o gefnogi a rhannu gwaith Gwneuthurwyr Newid.

Leave a Reply