Cardiff and Vale University Health Board and Cardiff & Vale Health Charity are proud to announce that The Welsh Ballroom Community will produce a special performance as part of our Pride 2022 celebrations.  

Through its Arts for Health and Wellbeing Programme, Cardiff & Vale Health Charity is commissioning The Welsh Ballroom Community to produce a performance that celebrates the LGBTQ+ community and further supports the Health Board’s inclusion agenda. 

The performance will showcase the essence of ballroom and how it has become a safe space for people to express their individuality without judgement. 

The Welsh Ballroom Community was founded two years ago and has received international support from Kyle London Tisci of The Impeccable Haus of Tisci, and Cai Revlon of The Iconic House of Revlon; two well-established international houses originating from the ballroom scene in the United States of America. 

Marking a significant historical moment, the Welsh Ballroom Community is the first Welsh platform to celebrate the ballroom scene in Wales, and the group has grown from strength to strength by supporting minority groups and developing sponsorship programmes that nurture young and unique talent in Wales.  

We look forward to sharing The Welsh Ballroom Community’s performance. Further information will be shared on our social media channels. 

Comisiynwyd Welsh Ballroom Community i gynhyrchu perffomiad arbennig Pride 2022

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn falch o gyhoeddi y bydd The Welsh Ballroom Community yn cynhyrchu perfformiad arbennig fel rhan o’n dathliadau Pride 2022.  

Trwy ei Rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, mae Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro yn comisiynu The Welsh Ballroom Community i gynhyrchu perfformiad sy’n dathlu’r gymuned LHDTC+ ac sy’n cefnogi agenda cynhwysiant y Bwrdd Iechyd ymhellach. 

Bydd y perfformiad yn arddangos hanfod neuadd ddawns a sut mae wedi dod yn fan diogel i bobl fynegi eu hunigoliaeth heb farnu. 

Sefydlwyd The Welsh Ballroom Community ddwy flynedd yn ôl ac mae wedi derbyn cefnogaeth ryngwladol gan Kyle London Tisci o The Impeccable Haus of Tisci, a Cai Revlon o The Iconic House of Revlon; dau dŷ rhyngwladol sefydledig sy’n tarddu o’r sîn neuadd ddawns yn Unol Daleithiau America. 

Gan nodi moment hanesyddol arwyddocaol, The Welsh Ballroom Community yw’r llwyfan Cymreig cyntaf i ddathlu’r sîn neuadd ddawns yng Nghymru, ac mae’r grŵp wedi mynd o nerth i nerth drwy gefnogi grwpiau lleiafrifol a datblygu rhaglenni nawdd sy’n meithrin talent ifanc ac unigryw yng Nghymru.  

Edrychwn ymlaen at rannu perfformiad The Welsh Ballroom Community. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei rhannu ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.  

Leave a Reply