One of the main priorities of Cardiff and Vale UHB’s Arts for Health and Wellbeing Programme is to improve the environments across our sites through Art, and to support our local creative partners.

The Executive Art Programme brings art to the offices of the Executive Team, both improving the environment and supporting the wellbeing of staff through art.

By using art, we are able to create more stimulating and supportive working environments. Arts can play a role in everything about a space, and research shows that enhancing working environments with art can boost employee wellbeing and improve job satisfaction, helping the working day through Art.

We are fortunate to work with amazing local artists who have created artwork for this programme.

Un o brif flaenoriaethau rhaglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles BIP Caerdydd a’r Fro yw gwella’r amgylcheddau ar draws ein safleoedd trwy waith celf, a chefnogi ein partneriaid creadigol lleol.

Mae’r Rhaglen Celfyddydau Gweithredol yn dod â chelf i swyddfeydd y Tîm Gweithredol, gan wella’r amgylchedd a chefnogi lles staff trwy waith celf.

Trwy ddefnyddio celf, rydym yn gallu creu amgylcheddau gwaith mwy ysgogol a chefnogol. Gall celf ddylanwadu ar bopeth yn ymwneud â gofod ac mae ymchwil yn dangos bod gwella amgylcheddau gwaith gyda chelf yn gallu gwella lles gweithwyr a gwella boddhad mewn swydd, gan helpu i wella’r diwrnod gwaith trwy waith celf.

Rydym yn ffodus i weithio gydag artistiaid lleol anhygoel sydd wedi creu gwaith celf ar gyfer y rhaglen hon.

Leave a Reply