Patients and staff at our Mental Health Services for Older People in patient unit, University Hospital Llandough, were delighted to receive a Hawthorne tree from lecturers and students on the Creative and Therapeutic Arts course at University of South Wales as part of our collaborative Queen’s Green Canopy project.

Supported by Cardiff & Vale Health Charity Arts Fund, we are working with University of South Wales students to deliver online arts projects for patients in MHSOP in celebration of the Queen’s Green Canopy project and the Platinum Jubilee.

Patients are thoroughly enjoying the art sessions and excited to be part of this inspirational tree planting project.

We would like to thank Heloise Godfrey-Talbot, lecturer on the Creative and Therapeutic Arts course and her talented students together with our staff members and look forward to their forthcoming exhibition in the Spring in our Plaza Exhibition space.

Photograph – University of South Wales

Roedd cleifion a staff yn ein huned cleifion mewnol Gwasanaethau Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hŷn, Ysbyty Athrofaol Llandochau, yn falch iawn o dderbyn coeden Hawthorne gan ddarlithwyr a myfyrwyr ar gwrs y Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig ym Mhrifysgol De Cymru fel rhan o’n prosiect cydweithredol Canopi Gwyrdd y Frenhines.

Gyda chefnogaeth Cronfa Gelfyddydau Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, rydym yn gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol De Cymru i gyflwyno prosiectau’r celfyddydau ar-lein i gleifion MHSOP i ddathlu prosiect Canopi Gwyrdd y Frenhines a’r Jiwbilî Platinwm.

Mae cleifion yn mwynhau’r sesiynau celf yn fawr ac yn llawn cyffro i fod yn rhan o’r prosiect plannu coed ysbrydoledig hwn.

Hoffem ddiolch i Heloise Godfrey-Talbot, darlithydd ar y cwrs Celfyddydau Creadigol a Therapiwtig a’i myfyrwyr talentog ynghyd ag aelodau ein staff, ac edrychwn ymlaen at eu harddangosfa arfaethedig yn y Gwanwyn yn ein hardal arddangos yn y Plaza.

Ffotograffau – Prifysgol De Cymru

One thought on “Queen’s Green Canopy Project

Leave a Reply