Artist, Eve Hart, has generously gifted the Arts for Health and Wellbeing Programme five beautiful artworks in memory of her husband and the care he received at University Hospital Llandough.

The group of paintings were originally created for a Hearth Gallery Exhibition at University Hospital Llandough in 2017 with Vale of Glamorgan Artists (VOGA).

Eve’s collection is called Walking the Corridor, reflecting the walks Eve would take of the long corridors in University Hospital Llandough during the time she spent visiting at the hospital.

The gouache on watercolour paintings depict various views from the first floor corridor particularly of the courtyard gardens; areas designed to improved relaxation, recuperation and the wellbeing of patients.

The artworks will be permanently displayed at University Hospital Llandough to be enjoyed by patients, staff and visitors.

We are extremely grateful for the support Eve Hart has given to the Hearth Gallery and to the Arts for Health and Wellbeing Programme over the years.

If you would like to make a gift to the Arts for Health and Wellbeing Programme in memory of a loved one, please contact fundraising.cav@wales.nhs.uk or visit our webpage for more information: http://www.cardiffandvale.art/how-you-can-help/

Mae’r artist, Eve Hart, wedi bod yn hael iawn yn rhoi pum darn celf hardd i Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles er cof am ei gŵr a’r gofal a gafodd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau.

Crëwyd y grŵp o baentiadau yn wreiddiol ar gyfer Arddangosfa Oriel yr Aelwyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn 2017 gydag Artistiaid Bro Morgannwg (VOGA).

Yr enw ar gasgliad Eve yw Walking the Corridor, sy’n cyfeirio at sut yr arferai Eve gerdded ar hyd y coridorau hir yn Ysbyty Athrofaol Llandochau yn ystod yr amser a dreuliodd yn ymweld â’r ysbyty.

Mae’r paentiadau gouache ar ddyfrlliw yn darlunio golygfeydd amrywiol o’r coridor llawr cyntaf yn enwedig o erddi’r iard; ardaloedd sydd wedi’u cynllunio i hybu lles cleifion a’u helpu i ymlacio a gwella.

Bydd y gwaith celf yn cael ei arddangos yn barhaol yn Ysbyty Athrofaol Llandochau i’w mwynhau gan gleifion, staff ac ymwelwyr.

Rydym yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth y mae Eve Hart wedi ei rhoi i Oriel yr Aelwyd ac i Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles dros y blynyddoedd.

Os hoffech chi roi anrheg i Raglen y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles er cof am rywun annwyl, cysylltwch â fundraising.cav@wales.nhs.uk neu ewch i’n tudalen we am ragor o wybodaeth: http://www.cardiffandvale.art/how-you-can-help/

Leave a Reply