This image has an empty alt attribute; its file name is 8-Haf-Weighton-Rookwood-Hospital-Centenary-Commission.jpg

Our long-standing partnership with Haf Weighton since 2016, has seen her consistently create work of an exceptionally high standard, and we are also delighted that she brings a wider, broader interest to every project theme, connecting several organisations to work together as part of the process.

The development of this collaborative relationship is outlined in this case study:

This image has an empty alt attribute; its file name is haf-768x1024.jpg

Mae ein partneriaeth hirsefydlog gyda Haf Weighton ers 2016 wedi ei gweld yn gyson yn creu gwaith o safon eithriadol o uchel, ac rydym hefyd wrth ein bodd ei bod yn dod â diddordeb ehangach i bob thema prosiect, gan gysylltu sawl sefydliad i weithio gyda’i gilydd fel rhan o’r broses.

Amlinellir datblygiad y berthynas gydweithredol hon yn yr astudiaeth achos hon:

Leave a Reply