The Arts for Health and Wellbeing team are pleased to announce a new collaboration with Artist Victoria Perkins.  Victoria is working with colleagues in our Emergency Unit in the University Hospital of Wales to enhance the space for patients, their families and our staff.  This is a really exciting project that will make a real difference for those who use the space, softening the clinical environment and promoting wellbeing through Art.

We are very excited to be working with Victoria and look forward to sharing the finished work.

www.victoriaperkinsart.com 

Mae tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles yn falch o gyhoeddi cydweithrediad newydd gyda’r Artist Victoria Perkins.  Mae Victoria yn gweithio gyda chydweithwyr yn ein Huned Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru i wella’r ardal ar gyfer cleifion, eu teuluoedd a’n staff.  Mae hwn yn brosiect hynod gyffrous a fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’r rhai hynny sy’n defnyddio’r ardal, gan feddalu’r amgylchedd clinigol a hyrwyddo lles trwy Gelf.

Rydym yn gyffrous iawn i fod yn gweithio gyda Victoria ac yn edrych ymlaen at rannu’r gwaith gorffenedig.

www.victoriaperkinsart.com 

Leave a Reply