The Arts for Health and Wellbeing Team were delighted to contribute to an impressive overview by the Baring Foundation which highlights innovative participatory arts offered by NHS organisations across the UK .

Please click the link to view a wealth of creative opportunities which demonstrate how a creative holistic approach to recovery can have a significant impact on wellbeing.

https://baringfoundation.org.uk/resource/creatively-minded-and-the-nhs/

Roedd yn bleser gan Dîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles gyfrannu at drosolwg gwych gan Sefydliad Baring sy’n amlygu’r celfyddydau cyfranogol arloesol a gynigir gan sefydliadau’r GIG ar draws y DU.

Cliciwch ar y ddolen i weld cyfoeth o gyfleoedd creadigol sy’n dangos sut y gall ymagwedd holistaidd a chreadigol at adfer gael effaith sylweddol ar les.

https://baringfoundation.org.uk/resource/creatively-minded-and-the-nhs/

Leave a Reply