The Arts for Health and Wellbeing team, part of Cardiff & Vale Health Charity are looking to commission an artist to create an artwork to be exhibited in the Ambulatory Care Unit, within the Emergency Unit at the University Hospital of Wales, Cardiff.

Applications will be made via a project proposal form, which can be downloaded by accessing the following link: 

https://cardiffandvale.art/project-proposal-form/

Mae Tîm y Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, rhan o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro, yn bwriadu comisiynu artist i greu gwaith celf i’w arddangos yn yr Uned Gofal Symudol, o fewn yr Uned Achosion Brys yn Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd.

Mae’r cyfle ar gael i bawb, ac edrychwn ymlaen at dderbyn cynigion.  Gwneir y ceisiadau drwy ffurflen cynnig prosiect, y gellir ei lawrlwytho drwy fynd i’r ddolen ganlynol:

https://cardiffandvale.art/project-proposal-form/

Leave a Reply