Welcome to our first Open Call Exhibition at Barry Hospital which is varied collection of artwork including paintings, drawings, mixed media and photography, all by local artists, visitors and staff members.

This Summer Showcase is a vibrant and positive exhibition that celebrates the benefits that creative art can bring.

Whether you are taking the time to view the art on display, or create art and participate in art projects yourself, the physical and mental benefits of being surrounded by art can be enormous.

At Cardiff and Vale University Health Board we believe strongly in the ability of the Creative Arts to improve the everyday lives and wellbeing of our staff, patients and visitors.

 Our Summer Showcase Exhibition at Barry Hospital runs until 17th October 2021.

Thank you to all our artists who have taken part in this exhibition:

Andrea Grottick, Gemma Paine, Howard Parkhouse, Izzy Oak, Jill Baird, Jo Rigby, Joy Whitlock, Julie Parker, Kevin Grotz, Malcolm Murphy, Mark Robinson, Martin Crack, Nadine Griffiths, Nichola Hope, Pascal-Michel Dubois, Rachel Hannah, Rhian Gregory, Richard Cox, Roy Coles, Sam Burns, Stephen Davis, Stephen Thomas, Sylwia Kuniewska, Vaijayanti Williams, William Dean Ford

If you require further information, would like to purchase any of the artworks on show, or would like to be informed about future exhibitions please contact: molly.lewis3@wales.nhs.uk

For more updates about the Arts for Health and Wellbeing programme, please visit our social media pages on facebook and twitter @CAVuhbArts and instagram @thehearthgallery

Croeso i’n harddangosfa Galwad Agored cyntaf yn Ysbyty’r Barri, sy’n gasgliad amrywiol o waith celf gan gynnwys paentiadau, darluniau, cyfryngau cymysg a ffotograffiaeth, i gyd gan artistiaid lleol, ymwelwyr ac aelodau staff.

Mae Arddangosfa’r Haf yn arddangosfa fywiog a chadarnhaol sy’n dathlu manteision celf greadigol.

P’un a ydych chi’n treulio amser yn edrych ar y gwaith celf sy’n cael ei arddangos, neu’n creu celf ac yn cymryd rhan mewn prosiectau celf eich hun, mae manteision corfforol a meddyliol cael eich amgylchynu gan gelf yn gallu bod yn enfawr.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn credu’n gryf yng ngallu’r Celfyddydau Creadigol i wella bywydau bob dydd a lles ein staff, cleifion ac ymwelwyr.

Caiff Arddangosfa’r Haf ei chynnal yn Ysbyty’r Barri tan 17 Hydref 2021.

Diolch i’r holl artistiaid sydd wedi cymryd rhan yn yr arddangosfa hon:

Andrea Grottick, Gemma Paine, Howard Parkhouse, Izzy Oak, Jill Baird, Jo Rigby, Joy Whitlock, Julie Parker, Kevin Grotz, Malcolm Murphy, Mark Robinson, Martin Crack, Nadine Griffiths, Nichola Hope, Pascal-Michel Dubois, Rachel Hannah, Rhian Gregory, Richard Cox, Roy Coles, Sam Burns, Stephen Davis, Stephen Thomas, Sylwia Kuniewska, Vaijayanti Williams, William Dean Ford

I gael rhagor o wybodaeth neu i brynu unrhyw un o’r darnau celf, neu os hoffech chi gael eich cynnwys yn arddangosiadau’r dyfodol, cysylltwch â: molly.lewis3@wales.nhs.uk

Os hoffech ragor o wybodaeth am y rhaglen Celfyddydau ar gyfer Iechyd a Lles, ewch i’n tudalennau cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter @CAVuhbArts ac Instagram @thehearthgallery

One thought on “Summer Showcase Exhibition at Barry Hospital

Leave a Reply