We’re developing an innovative arts project with the Adult Cystic Fibrosis Centre in partnership with Four in Four and funded by HARP – Arts Council of Wales, Y Lab (Cardiff University and Nesta).

Rydym yn datblygu prosiect celf arloesol gyda’r Ganolfan Ffeibrosis Systig i Oedolion mewn partneriaeth â Four in Four, wedi’i ariannu gan HARP – Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta).

Leave a Reply