A range of content, styles and materials are welcomed, and artworks are encouraged to be uplifting and positive.

Entries will be displayed to decorate our Mass Vaccination Centres. 

There are fantastic prizes for each age category:

0-6 years

7-9 years

10 – 12 years

13 years + 

Please include your name, contact details and age and post your artwork to:

Cardiff & Vale Health Charity, Woodland House, Maes y Coed Road, Cardiff, CF14 4HH 

Entries close on Monday 17th May 2021

Mae croeso i chi gyflwyno amrywiaeth o gynnwys, arddulliau a deunyddiau, a hoffem i’r gwaith celf fod yn ysbrydoledig ac yn bositif.

Caiff y darnau o waith celf eu harddangos i addurno ein Canolfannau Brechu Torfol.

Mae gwobrau gwych ar gyfer pob categori oedran:

0-6 oed

7-9 oed

10-12 oed

13 oed +

Cofiwch gynnwys eich enw, manylion cyswllt ac oedran ac anfonwch eich gwaith celf drwy’r post at:

Cardiff & Vale Health Charity, Woodland House, Maes y Coed Road, Cardiff, CF14 4HH 

Bydd y gystadleuaeth yn cau ddydd Llun 17 Mai 2021

Leave a Reply