Artist and Illustrator Amy Jackson is looking for NHS staff who would like their portrait drawn as part of an ongoing project. The portrait will be free of charge and the recipient will also receive a print of the finished portrait. A second print of your portrait will take part in Amy’s upcoming exhibition in the Plaza Exhibition Space at University Hospital Llandough from 29th June – 8th August 2021.

Created in a pointillism style, each portrait can take Amy anywhere from 50 to 200+ hours to complete and so the timeline of the portrait is difficult to estimate. Please nominate a loved one, a colleague or yourself. We ask in return, for your permission to exhibit the portrait and to be able to promote on social media and other forms.

Please send some information about yourself or your nominated person along with a photograph to info@ajillustration.co.uk and Amy will get back to you within the next few weeks with more details. In the meantime, if you would like to see more of Amy’s work, head over to https://www.etsy.com/uk/shop/AJIllustrationStore

Mae’r arlunydd a’r darlunydd Amy Jackson yn chwilio am staff y GIG a hoffai gael eu portread wedi’i ddarlunio fel rhan o brosiect parhaus. Bydd y portread yn rhad ac am ddim a bydd y derbynnydd hefyd yn derbyn argraffiad o’r portread wedi’i gwblhau. Bydd ail argraffiad o’ch portread i’w weld yn arddangosfa Amy yn ardal arddangos y Plaza yn Ysbyty Athrofaol Llandochau o 29 Mehefin – 8 Awst 2021.

Wedi’i greu mewn arddull pwyntiliaeth, gall pob portread gymryd rhwng 50 i 200+ awr i Amy ei gwblhau, felly mae’n anodd amcangyfrif llinell amser y portread. Enwebwch rywun agos i chi, cydweithiwr neu chi eich hun. Yn gyfnewid am hynny, gofynnwn am eich caniatâd i arddangos y portread a’i hyrwyddo ar y cyfryngau cymdeithasol a chyfryngau eraill.

Anfonwch ychydig o wybodaeth amdanoch chi eich hun neu’r sawl rydych yn ei enwebu, ynghyd â ffotograff at info@ajillustration.co.uk a bydd Amy yn cysylltu â chi o fewn yr ychydig wythnosau nesaf gyda rhagor o fanylion. Yn y cyfamser, os hoffech weld mwy o waith Amy, ewch i https://www.etsy.com/uk/shop/AJIllustrationStore

Leave a Reply