Welsh National Opera have recorded some festive songs to be enjoyed over Christmas: Joy to the World, In the Bleak Midwinter and O Holy Night, featuring Sian Cameron, Dan Perkin and Craig Yates – all arrangements produced by Dan Perkin.

Please use this video to bring some Christmas spirit to the wards and your homes.

Mae Opera Cenedlaethol Cymru wedi recordio caneuon tymhorol i’w mwynhau dros y Nadolig: Joy to the World, In the Bleak Midwinter ac O Holy Night, yn cynnwys Siân Cameron, Dan Perkin a Craig Yates – gyda’r holl drefniadau wedi’u cynhyrchu gan Dan Perkin.

Defnyddiwch y fideo hwn i ddod â rhywfaint o ysbryd y Nadolig i’r wardiau a’ch cartrefi.

Leave a Reply