We were delighted to be able to collaborate with the Women’s Arts Association Wales in improving the environment in Nuclear Medicine at University Hospital Llandough and University Hospital of Wales. Through the kind generosity of WAA members we have created a welcoming, relaxing environment in state of the art clinical spaces. The project was initiated by Nicola O’Callaghan, Superintendent Radiographer, and with Covid-19 restrictions in place through our hospital sites, created this video to say’ thank you’ to all the artists who supported this project.

Roeddem yn falch iawn o allu cydweithio â Chymdeithas Celfyddydau Merched Cymru i wella’r amgylchedd yn ardal Meddygaeth Niwclear yn Ysbyty Athrofaol Llandochau ac Ysbyty Athrofaol Cymru. Drwy haelioni caredig aelodau’r gymdeithas rydym wedi creu amgylchedd croesawgar ac ymlaciol mewn mannau clinigol modern. Cychwynnwyd y prosiect gan Nicola O’Callaghan, Yr Uwch-arolygydd Radiograffydd, a chan fod cyfyngiadau Covid-19 ar waith yn ein hysbytai, creodd y fideo hwn i ddweud’ diolch’ i’r holl artistiaid a gefnogodd y prosiect hwn.

Leave a Reply