Cardiff and Vale UHB arts team appoint Arts in Health Project Manager

We are delighted to announce that we have successfully recruited an Arts in Health Project Manager who will be responsible for expanding our diverse portfolio of creative arts in health settings to the wider community. Thanks to generous funding from the Arts Council of Wales, this post will be essential in the delivery of the … Continue reading Cardiff and Vale UHB arts team appoint Arts in Health Project Manager

Tîm celfyddydau BIP Caerdydd a’r Fro yn penodi Rheolwr Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod wedi recriwtio Rheolwr Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd a fydd yn gyfrifol am ehangu ein portffolio amrywiol o gelfyddydau creadigol mewn lleoliadau iechyd i’r gymuned yn ehangach. Diolch i gyllid hael gan Gyngor Celfyddydau Cymru, bydd y swydd hon yn hollbwysig er mwyn cyflawni Strategaeth Celfyddydau ar gyfer Iechyd a … Continue reading Tîm celfyddydau BIP Caerdydd a’r Fro yn penodi Rheolwr Prosiect Celfyddydau mewn Iechyd

Maria Battle appointed as trustee of the National Museum of Wales, Amgueddfa Cymru

We are delighted that the Chair of Cardiff and Vale UHB, Maria Battle, has been appointed as one of four new trustees of Amgueddfa Cymru. Under the Museum’s 2006 Royal Charter, Amgueddfa Cymru has sixteen trustees – nine, including the President and Vice President, are appointed by Welsh Ministers and the remainder, including the treasurer, … Continue reading Maria Battle appointed as trustee of the National Museum of Wales, Amgueddfa Cymru